Klubin historiaa

 

Klubin perustaminen

(Teksti Jarmo Hiillos, Kallio Berghäll Rotaryklubin toiminta 1952-1980)

Joulukuun 18 päivänä 1951 olivat vuorineuvos Heikki Herlin sekä fil.tri Manne Nurmia Helsingin Rotary-klubista kutsuneet dipl.ins. Kauko V Laineen, kirkkoherra Aaro Siljamäen sekä apteekkari Kristian Österbergin Elannon kerhohuoneistoon, jossa yhteisellä lounaalla keskusteltiin Helsinkiin perustettavasta kolmannesta Rotaryklubista. Lounaan aikana käytiin läpi silloisen luokitekartan 82 luokitetta ja näistä päätettiin esittää 20 mahdollista ammattinsa edustajaa ehdokkaaksi tule­vaan klubiin. Joulukuun 27 päivänä kokoonnuttiin veli Siljamäen vieraanvaraiseen kotiin pohtimaan ensimmäisiä vaikutteita siihen mennessä jäseniksi lupautuneista henkilöistä. Yleensä oltiin saatu se vaikutelma, että lähes kaikki ehdokkaat olivat lausuneet ilonsa siitä, että heidät oli huomioitu ja heille oli tarjottu mahdollisuus liittyä klubiin. Koska sopiva määrä jäseniä oli jo tiedossa, oli seuraavana vaiheena sopivan ja tarmokkaan presidentin valitseminen uudelle klubille. Tulevalta presi­dentiltä edellytettiin tietysti Rotaryliikkeen tuntemusta ja runsasta annosta aloiteky­kyä. Nämä vaatimukset täyttävä mies löytyi Helsingin klubista. Tammikuun 14 päi­vänä kävi lähetystö pyytämässä dipl.ins. Henrik Lavoniusta vastaanottamaan pe­rustettavan klubin presidentin tehtävät. Näin oltiin päästy niin pitkälle, että Helsin­gin kolmannen klubin, Kallio-Berghäll Rotary Club'in perustamiskokous voitiin pitää tammikuun 18. päivänä 1952, kello 12 Helsingin Työväentalon ravintolassa.

Perustajajäsenet Kallion Rotaryklubissa olivat:

 • Erik Antell
 • Willy Bengelsdorff
 • Erkki Häyrinen
 • Erik Ingvall
 • Kauko V Laine
 • Unto Linnamäki
 • Juho E Niemi
 • Kurt Palmgren
 • Paavo Raussi
 • Matti Saurio
 • Hans Tallqvist
 • Kristian Österberg
 • Matti Auriala
 • Heikki Herlin
 • Matti Häyrinen
 • Pekka Jatkola
 • Henrik Lavonius
 • Unto Mönkkönen
 • Fridolf Nyman
 • Jorma Pätiälä
 • Veikko Rislakki
 • Aaro Siljamäki
 • Tyko Tarponen

Yhteensä 23 jäsentä.

Ote Kallio-Berghäll Rotaryklubin perustamiskokouksen pöytäkirjasta kuuluu seuraavasti:

Saapuvilla olivat 22 jäsentä. Vieraina olivat läsnä governor Arvid Ohlsson, past governor Herbert Tillander (Hki), governor nominee Manne Nurmia (Hki) ja Helsingin klubin presidentti J Ahrenberg.

1§

Kokouksen avasi Kristian Österberg lausuen perustajajäsenet terve­tulleiksi ja selvitteli klubin alkuvaiheita.

2§

Klubin ensimmäiseksi presidentiksi valittiin yksimielisesti dipl.ins. Hen­rik Lavonius.

3 §

Johtokuntaan valittiin varapresidentiksi Kauko V Laine, sihteeriksi Kristian Österberg ja toiseksi sihteeriksi Erik Antell. Varainhoitajaksi Pekka Jatkola sekä jäseniksi Willy Bengelsdorff (klubimestari) ja Aaro Siljamäki.

Helsingin kolmannen Rotaryklubin nimeksi hyväksyttiin Kallio-Berghäll Rotary Club ja rajoiksi määrättiin Kaisaniemi-lahden pohjois- ja itä­puoli sekä Pasila-Helsinki rautatien itäpuoli.

Säännöt käytiin läpi.

Presidentin ja sihteerin tehtäväksi annettiin hoitaa klubin perustamisasiapapereiden laatiminen ja jättäminen governorille.

Gov. Ohlsson ja presidentti Ahrenberg, esittivät onnittelunsa uudelle klubille. Presidentti Lavonius kiitti klubin puolesta kohdistaen erikoi­sesti kiitossanat myös rot. Nurmialle ja Tillanderille, jotka tarmokkaasti olivat myötävaikuttaneet klubin perustamiseen.

Vakuudeksi K Österberg.

Perustamiskokouksen jälkeen ennen Charterjuhlaa hyväksyttiin seuraavat uudet jäsenet klubiin:

 • El. lääk. toht. Topi Litko
 • Toim.joht. Torvald Lillja
 • Kauppat. maist. Gunnar Paimen

Charter-juhla

Charter-juhla ja Charter-kirjan vastaanotto tapahtui 5. päivänä huhtikuuta 1952 juhlallisin menoin. Päivällä kello 12 kävi lähetystö Suomen Marsalkka Mannerhei­min haudalla ja presidentti Lavonius laski seppeleen Suomen Rotaryliikkeen kun­niajäsenen haudalle kunnioittaakseen täten maamme suurmiestä.

Iltapäivällä kello 14 alkoi Paavalin seurakunnan kirkossa juhlahetki, jossa klubin jäsen kirkkoherra Aaro Siljamäki puhui vakavia sanoja kuulijoilleen sekä esitti lo­puksi liturgian. Musikaalisesta puolesta vastasi klubin jäsen, professori Paavo Raussi. Kirkossa oli, paitsi klubin jäseniä, myös heidän perheenjäseniään.

Varsinainen juhlakokous pidettiin ravintola Savoyn juhlahuoneistossa kello 19 al­kaen. Kutsuvieraiden joukossa nähtiin mm. Helsingin kaupungin ylipormestari Ee­ro Rydman, piirin governor Arvid Ohlsson, past governor Herbert Tillander ja governor nominee Manne Nurmia, useimmat rouvineen. Myöskin Stockholm-Söder klubin presidentti Eskil Sundahl oli vastannut klubin kutsuun ja saapunut henkilö­kohtaisesti juhlistamaan kokousta. Stockholm-Söder klubi oli yksimielisesti hyväk­synyt Kallion klubin vetoomuksen tulla veljesklubiksi Ruotsissa. Omat jäsenet oli­vat saapuvilla 88,46 prosenttisesti ja useimmat rouvineen.

Kokous alkoi presidentti Lavoniuksen terveyhdyspuheella. Sen jälkeen esitti Veli Paavo Raussi pianolla Sibeliuksen "Andante festivon", governor Arvid Ohlsson selvitteli puheessaan Rotaryliikkeen aatteellista pohjaa ja puheen päätteeksi hän luki ja ojensi klubin presidentille Charter-kirjan. Tämän jälkeen governor jakoi jäsenmerkin jokaiselle klubin jäsenelle. Sen jälkeen seurasi puheenjohtajan nuijan luovutus. Sen luovutti perinnäistapojen mukaan klubimme edellistä nuorimman Hyvinkään klubin presidentti Uki Raivio.

Seuraavana puhujana esiintyi Söder-klubin presidentti Eskil Sundahl, joka pu­heessaan ilmi toi klubinsa yksimielisen halun solmia ystävyyssiteen Kallion klubin jäsenten kanssa. Hän ojensi oman klubinsa pienoislipun muistoksi ja lausui myös­kin Pohjoismaisen Rotaryneuvoston onnittelut.

Välittömästi juhlakokouksen päätyttyä seurasi juhlaillallinen. Soittokunnan sävelten kaikuessa alkoi rattoisa seurustelu, joka keskeytyi ainoastaan pöytäpuheiden ajaksi. Ensimmäisenä aloitti puheitten sarjan presidentti Lavonius, joka lausui vie­raat tervetulleiksi illallispöytään. Helsingin kummiklubin presidentti Jarl Ahrenberg kohotti tervehdysmaljan klubimme kunniaksi. Veli Tyko Tarponen piti sitten onnis­tuneen puheen naisille. Vieraiden puolesta kiitti ylipormestari Eero Rydman. Illalli­sen jälkeen alkoi tanssi ja miellyttävä juhlatunnelma jatkui pikkutunneille asti. Juh­lamenojen ohjaajana toimi taitavasti veli Willy Bengelsdorff.