Tapahtumia vuosien varrelta

 

Poimintoja vuosien varrelta

1953- 1954

Klubin oma lippu valmistui syksyllä 1953 ja ensimmäinen ojennettiin Helsingin kummiklubille. Tuolloin syntyi myös tapa esitellä uudet jäsenet iltakokouksissa. Näin alkoi myös veli Eino Roihan rotary-ura. Kokous sujui ”i behärskad yra” ja niin päätettiin mennä jatkoille veli Torvaldin luo. Kun uusi jäsenemme Eino vasta aamuyöstä tuli kotiin ensimmäisestä rotarykokouksestaan, kysyi huolestunut vaimo: ’’tarkoitatko todella, että näitä rotarykokouksia pi­detään joka viikko?”.

1956 - 1957

Viikkokokoukset, jotka oli pidetty tuohon saakka säännöl­lisesti Helsingin Työväentalon kabinetissa ja kesäisin Ku­losaaren Kasinolla, siirrettiin kesäkuun alusta ravintola Sillankorvaan.

 

1957- 1958

Veli Viljo Rewellin piirtämä uusi lippu otettiin käyttöön. Se onkin edelleen käytössämme klubin virallisena lippuna.

1959 – 1960 

Governor Olli Heikinheimo suoritti virallisen tarkastuksen klubissa 27.11.1959 nimittäen veli Matti Saurion ’’special representant’ikseen tutkimaan uuden klubin perustamista Herttoniemen suunnalle”. Veli Saurion tarmokkaiden toi­menpiteiden tuloksena kokoontui uusi klubi perustavaan kokoukseen 1.3.1960.

1965 - 1966  

Eräässä syyskuun kokouksessa 1952 veli Topi Litko esitti säästölippaan käyttöönottoa pikkurahoja varten. Fridolf Nyman Arabian Posliinitehtaalta otti tehtävän hoitaakseen ja tulos oli taiteilija Mikael Schilkinin valmistama komea säästöporsas. Vuonna 1965 porsas sai SYP:n lahjoitta­mana oman kaappinsa. Joitakin vuosia se sitten komeili Sillankorvan kokoushuoneen seinällä. Taiteilija Schilkinin kuoltua katsottiin tämä porsas niin arvokkaaksi, että se sijoitettiin arkistoon. Sen viransijaisena toimii SYP:n maapallosäästölipas.

 

1969 - 1970  

Huhtikuun 3 pnä 1970 oli Kallion klubin vieraana silloinen Rl:n presidentti James F Conway governor Jouko Järviön seuraamana. Kokouksessa presidentti Erkki Toivanen esitteli kunnioitettavalle vieraalle klubia ja veli Heikki Her­lin kertoi rotarytoiminnan historiasta Suomessa.

 

1972-1973

Huhtikuun 2 pnä 1973 vietettiin 20-vuotisjuhlaa Kalasta­jatorpalla. Veli Henrik Lavonius piti juhlapuheen kertoen humoristisella tavallaan klubin perustamisvaiheista ja sen historiasta siihen saakka.

 

1973 - 1974  

Veli Heikki Herlin sai arvon ’’Paul Harris Fellow”.

1976- 1977   

Helsinkiin perustettiin uusi Pasilan klubi, jonka alue käsit­

tää Pasilan eli 17. kaupunginosan. Aluemäärittelyn yhtey­dessä Kallion klubi luovutti sille kuuluvasta kaupungin­osasta sen osan Itä-Pasilaa, joka jää Kumpulantien poh­joispuolelle.

Rotaryliikkeen omaksuman vaalikokousta koskevan uu­den käytännön mukaan muutettiin klubin sääntöjä koko­usten osalta seuraavan sisältöiseksi: ’’Klubin vaalikokous pidetään kunkin vuoden joulukuussa, jolloin valitaan toi­mihenkilöt ja hallituksen jäsenet seuraavaksi toimintavuo­deksi”. Aiemmin kokous pidettiin maaliskuussa.

Kallion Rotaryklubin 25-vuotisjuhla vietettiin maaliskuun 4 pnä 1977. Juhlan merkeissä vierailtiin vaimojen kera en­sin Torvald Lilljan kauniissa kodissa Kuusisaaressa ja sen jälkeen jatkettiin busseilla Kalastajatorpalle iltajuhlaan. Juhlan isäntänä toimi veli Heikki Holma ja juhlaesitelmän piti veli Heikki Herlin.

Veli Henrik Lavonius sai ansioituneesi klubin toisena jä­senenä arvon ’’Paul Harris Fellow”.

 

1981-1982

Ystävyysklubistamme Hamburg-Dammtor vieraili kuusi henkilöä klubis­samme 4.9.1981. Klubin 30-vuotisjuhla pidettiin 26.11.1981 Svenska Klubbenissa.

 

Veli Viikko Virkkalan vetämän, vuonna 1976 alkaneen klubin sisäisen, luova ongelmanratkaisuryhmän (Creativity Development) kurssissa keskusteltiin 1981.

1982 – 1983

Rotaryvuoden 1982-1983 aikana veli Gunnar Paimenia muistettiin. Hän sai Paul Harri Fellow -arvon.

1983 – 1984

Klubimme jäsenet vierailivat Stockholm-Söder veljesklubissamme 14.- 16.09.1983

1984 – 1985

Vierailu Hamburg-Dammtor ystävyysklubissa 05.-08.12.1984. Vierailuun osallistuivat veljet Hallila, Holma, Klaus Järvinen, Olkkonen, Pelkonen, Roiha, Snellman, Virkkala ja klubipresidentti Hiillos, kukin avec. Veli Erkki Toivaselle luovutettiin 11.4.1985 Paul Harris Fellow -arvon tun­nukset. 28.12.1984 ja piirikokouksessa 1986 klubi vastaanotti governorin kunnia­kirjan korkeasta läsnäoloaktiviteetista. Rotaryvuonna 1984-1985 tarkistettiin jäsenten englanninkieliset luokitenimet ja niiden perusteella tehtiin uudet jäsenkortit seuraavalle rotaryvuodelle. Rl:n presidentti Carlos Canseco vieraili Suomessa huhtikuussa 1985. Hä­nen kunniakseen järjestettyyn tilaisuuteen Kulosaaren Casinolla osallistui­vat klubin presidentti Jarmo Hiillos ja sihteeri Seppo Kolkka , kumpikin vai­moineen.

1985 - 1986

Kunniajäsenemme Heikki Herlin lahjoitti 11.10.1985 hänen Äänekosken klubin charter-juhlassa lahjaksi saamansa Rotary hymnin nuotit ja sanat. Ne toimitettiin klubimme arkistoon, klubiveli Paavo Raussille kommentoitavaksi ja Äänekosken klubille tiedoksi. Klubin uudet säännöt hyväksyttiin viikkokokouksessa 28.06.1985. Niitä ryh­dyttiin soveltamaan rotaryvuoden 1985-1986 alusta. Rutosin D 239 piirin jäsenet tekivät lounasvierailun klubiin 06.09.1985. Veli Jorma K. Miettinen piti tilaisuudessa mainion esitelmän.

 

1986 – 1987 (?)

GSE team Filippiineiltä, rotarypiiristä 379, vieraili Andy Floresin johdolla Suomessa ja klubissamme. Presidenttimme Antti Olkkonen hoiti vierailua ja osallistujien majoitusasioita ansiokkaasti.

1987 - 1988

Kesäkuun alussa 1988 ryhmä klubin jäseniä vieraili Stockholm- Söderklubissa. Esitelmöitsijänä toimi jälleen veli Jorma K. Miettinen aihee­naan ydinaseiden käyttö ja häntä oli tullut kuuntelemaan lukuisia Ruotsin valtionpäänmiehiä. Katso liite/Klaus Järvinen.

1988 - 1989

Vuonna 1989 seuraavat klubimme jäsenet saivat Paul Harris Fellow -arvon: Erik Antell, Heikki Holma, Klaus Järvinen, Matti Lumme, Eero Manner ja Olavi Snellman. Katso liite.

1989 - 1990

Syyskuussa 1989 veli Viikko Virkkala teki ’’viiden kysymyksen kokeen” luonnoksen korvaamaan ’’neljän kysymyksen kokeen” suomennosta. Se lä­hetetään piirigovernorille (liite 4).