Ensimmäinen Sihteeri

 • laatii, jakaa ja säilyttää hallituksen kokouspöytäkirjat sekä yhteistyössä IT-vastaavan kanssa tallentaa pöytäkirjat klubin internet- jäsensivuille
 • toimii vuosi- ja vaalikokouksen sihteerinä
 • jakaa jäsenille piirikuvernöörin kuukausikirjeet ja muut tiedotteet
 • vastaanottaa ja jakaa matrikkelit
 • laatii ja lähettää RI:lle puolivuotisraportit klubin jäsenistöstä per 1.7. ja 1.1.. Ilmoitukset tulee tehdä 30.7. ja 31.1. mennessä
 • huolehtii yhteistoiminnassa rahastonhoitajan kanssa RI:n per capita maksusta puolivuosittain 30.7. ja 31.1. mennessä
 • tekee The Rotarian- lehden tilaukset puolivuotisraportin yhteydessä
 • päivittää klubin jäsentiedot RI:n Member Access-tietojärjestelmään
 • ilmoittaa 31.12. mennessä RI:n Member Access-tietojärjestelmää käyttäen seuraavan vuoden presidentin ja sihteerin nimet, osoitteet ja sähköpostiosoitteet
 • lähettää PHF-hakemukset RI:lle ja stipendihakemukset Rotarysäätiölle
 • ilmoittaa yhteistoiminnassa rahastonhoitajan kanssa jäsenille jäsenmaksusta ja huolehtii tarvittavista maksumuistutuksista
 • huolehtii, että klubilla on ajantasainen Catalog (Rotarymateriaaliluettelo)
 • toimittaa nimikyltit uusille jäsenille
 • osallistuu piirikonferenssiin