Toinen Sihteeri

  • toimii SR:n jäsentietojärjestelmän, Online-matrikkelin, pääkäyttäjänä
  • laatii läsnäoloilmoitukset Online-matrikkeliin  kunkin kuukauden 10. päivään mennessä
  • tekee jäsentietojen muutokset tarpeen mukaan
  • ilmoittaa jäsentietojärjestelmässä klubin uudet virkailijat välittömästi vaalikokouksen jälkeen
  • huolehtii, että klubin matrikkelitiedot ovat ajan tasalla SR:n ilmoittamaan ajankohtaan mennessä
  • huolehtii onnittelu- ja suruadressien lähettämisestä