Tuleva Presidentti

  • toimii klubin presidentin varamiehenä huolehtien edellä esitetyistä presidentin tehtävistä tämän ollessa estyneenä niitä hoitamaan
  • toimii klubitilaisuustyöryhmän puheenjohtajana
  • osallistuu suunnittelutyöryhmän työhön
  • toimii kokousohjelmatyöryhmän puheenjohtajana
  • valmistautuu presidentin tehtävään