IT-vastaava

  • vastaa klubin internetsivujen kehittämisestä ja ylläpidosta yhteistyössä avukseen nimettävän varahenkilön kanssa
  • avustaa 1. sihteeriä ajankohtaisen tiedotusmateriaalin välittämisessä jäsenistölle ja kokouspöytäkirjojen arkistoinnista jäsensivuille