Presidentti

  • johtaa klubin toimintaa kokonaisuudessaan, vastaa siitä ja edustaa klubia

  • johtaa puhetta klubin kokouksissa

  • pitää yhteyttä piirigovernoriin, apulaisgovernoriin ja muihin tahoihin

  • toimii suunnittelutyötyhmän puheenjohtajana

  • hoitaa muut tehtävät, jotka tavanomaisesti kuuluvat yhdistyksen puheenjohtajalle