Klubimestari

  • valmistelee klubikokouksen käytännön järjestelyt, kuten presidentin käädyt, nuijan ja säästölippaan hotellin vastaanotosta, kubin lipun, läsnäolokirjan, vieraskirjan, nimilaput, paikkauslaput yms. varastosta kokouskabinettiin
  • kirjoittaa vierailijoille paikkauslaput
  • merkitsee vieraskirjaan vierailijat ja omien jäsenten lukumäärän sekä esitelmöitsijän ja aiheen
  • luovuttaa omien jäsenten paikkauskortit 2. sihteerille
  • ylläpitää viirikirjanpitoa
  • huolehtii klubin arkistosta (kirjallisuus ja painotuotteet, edellisten kasuien presidenttien, sihteerien ja komiteoiden kansiot, historiikit, saadut viirit, kirjeet, kortit ym.)
  • huolehtii, että varastossa on rotarymerkkejä ja Rotaryn infopakkaus
  • ollessaan estynyt varmistaa, että aina joku varamiehistä toimii sijaisena